امروز : 02 ارديبهشت 1398
 
   روز جهانی دیابت

   ارسال شده توسط   راضیه باباجانی  در مورخ   1397/08/23
   آموزش درست مسواک زدن پیش دبستانی ها

آموزش درست مسواک زدن پیش دبستانی ها

   ارسال شده توسط   راضیه باباجانی  در مورخ   1397/08/20
   روز جهانی تخم مرغ

اجرای برنامه ی صبحانه ی سالم به مناسبت روز جهانی تخم مرغ 

   ارسال شده توسط   راضیه باباجانی  در مورخ   1397/07/17
   ویزیت دانش آموزان

ویزیت هفتگی دانش آموزان  توسط جناب آقای دکتر غفرانی

   ارسال شده توسط   راضیه باباجانی  در مورخ   1397/07/15
   کنترل مواد غذایی مجاز

کنترل تاریخ انقضای مواد غذایی بوفه دبستان

   ارسال شده توسط   راضیه باباجانی  در مورخ   1397/07/10
   معاینه هفتگی

معاینات هفتگی مو و ناخن دانش آموزان ( هر هفته شنبه صبح )

   ارسال شده توسط   راضیه باباجانی  در مورخ   1397/07/07