امروز : 27 ابان 1398
 
   اموزش ریاضی بااستفاده ازچینه ها برای شناخت بیشتردانش اموزان


   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/24
   اجرای برنامه ی صبحگاه پرنشاط توسط دانش اموزان پرتلاش


 

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/24
   اشنایی باحواس پنجگانه اجرای نمایش وبازی برای درک بهتر

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/23
   رفتن به باغچه اموزشی واشنایی باابزارکشاورزی

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/22
   خواندن صلوات وایاتی ازقران مجیدتوسط دانش اموزان درهنگام اذان ظهر

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/22
   روزجهانی تخم مرغ درکنار دانش اموزان مهرگانی

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/20
   املای اموزشی دادن کلمات کلیدی ومهم وپیداکردن جمله موردنظر ازمتن درس جهت تقویت حافظه ی دیداری

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/16
   روزجهانی کودک جشن بادختران مهرگانی

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/15
    اموزش شش صدای اصلی ومرور پایه اول وجدا کردن صداهای چهارشکلی

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/10
   مرور پایهاول واشنایی چهارصدای اصلی

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/07/10
1234567