امروز : 12 خرداد 1399
 
   آزمایش تشکیل سایه

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/11/11
   بنیاد علمی

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/11/11
   جشن عدد 100

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/11/11
   دادن تصاویر آموزشی برای تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری همراه با بازی در کتابخانه

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/10/26
   آزمایش تولید صدای نازک و کلفت

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/10/13
   اموزش ساعت

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/09/27
   آموزش بهداشت جهت پیشگیری از بیماری انفالانزا

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/09/13
   رفتن به آزمایشگاه و مشاهده ازمایش هوای سالم و الوده

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/08/22
   معرفی شخصیت های درس خرس کوچولو واجرای نمایش

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/08/18
   جشن قران

   ارسال شده توسط   زهره باقری  در مورخ   1398/08/11
12345678