امروز : 24 ابان 1397
 
   آشنایی با کپسول آتش نشانی و آموزش طریقه ی استفاده از آن

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/25
   ناهار دهی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س)

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/24
   تدریس ساعت در بعد از ظهر و انجام فعالیت مربوط به آن

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/23
   دست ورزی ساخت مکعب در کارگاه ریاضی


 

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/23
   اتاق نجوم و آشنایی با صور فلکی

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/23
   اجرای برنامه ی صبحگاه

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/22
   تدریس مکعب و ساخت مکعب توسط بچه ها به صورت آویزهای مکعبی

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/22
   صبحانه ی سالم مرتبط با درس علوم (آشنایی با چهار گروه مواد غذایی و ویژ گی های مربوط به آن)

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/21
   تدریس ماشین ورودی خروجی

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/18
   آموزش مهارت اجتماعی سلام کردن و اجرای نمایش توسط دانش آموزان

   ارسال شده توسط   فهیمه احضاری نیا  در مورخ   1397/07/18
123456789