امروز : 12 خرداد 1399
 
   حضور دانش آموزان در مدرسه برای رفع اشکال

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1399/02/27
   بدست آوردن حاصل جمع و تفریق عدد های دورقمی با استفاده از ابزار ساخته شده توسط دانش آموزان

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/08/06
   درست کردن ابزار توسط دانش آموزان جهت استفاده در به دست آوردن حاصل جمع و تفریق های اعداد دو رقمی و فر

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/08/01
   آموزش مفهوم طبقه و الگویابی و یکی از راهبردهای حل مسئله

 

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/30
   تدریس دروس مختلف با استفاده از تولید محتوا

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/28
   تدریس مفاهیم علوم براساس داستان گویی نقاشی و آموزش گزارش نویسی

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/20
   ساخت اعداد دورقمی با کارت رقم

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/13
   تفاوت ارزش رقم در جدول ارزش مکانی ،جایگاه های متفاوتی دارد.

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/13
   حضور دانش اموزان در کتابخانه و اشنایی انها با محیط کتابخانه ،قوانینی که باید در ان رعایت شود،اشنایی

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/09
   اشنایی با صور فلکی

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1398/07/07
123