امروز : 30 تير 1398
 
   ساعاتی شاد ومفرح برای دخترانم همراه با بازیهایی جهت تقویت مهارت های درکی وحرکتی

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/10/10
   جشن تولد عدد صد ,تدریس مفهوم صد بادست ورزی واجرای نمایش

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/10/02
   جشن یلدا پذیرایی ازدوستان,خواندن فال حافظ,خواندن مقاله درباره ی یلدا وخرید ازجشنواره ی یلدایی

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/09/28
   اموزش مفهوم سطح وپوشاندن ان(دست ورزی)

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/09/20
   چگونگی تولید صداهای نازک وکلفت ودلیل ان با ابزارهایی که دراختیاردانش اموزان بود وگزارش نویسی

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/09/13
   تولید صداباابزارمختلف وتشخیص قسمتی ازابزار که دراثرلرزش ان صداتولید می شود و چگونگی شنیدن صداها


 

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/09/12
   تغییرات تدریجی دما در شبانه روز

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/08/07
   یکی از عوامل موثربر الودگی هوا

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/08/07
   املای خاموش باهدف تقویت ادراک وحافظه ی فعال

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/08/06
   اموزش جمع وتفریق ده تایی باکمک ابزار

   ارسال شده توسط   سیده زهرا فقیر  در مورخ   1397/08/05
12