امروز : 24 ابان 1397
 
   اولین املای کلاس اولی ها

                                        

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/15
   زنگ ورزش/وسطی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/15
   شهربازی پردیس و جشن آب

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/14
   جشن آب کلاس اولی ها

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/14
   زنگ علوم/کار عملی مرتبط با موضوعات ورزش،بهداشت شخصی،پزشکی،خواب و استراحت،نظافت

                                          

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/13
   زنگ فارسی/ نشانه اَ

                                             

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/13
   زیبانویسی/شروع جمله نویسی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/13
   کارگاه ریاضی/تقارن

                                        

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/12
   یادگرفته بودم بابا صدایتان کنم ولی امروز توانستم نام زیبایتان را بر قلبم حک کنم.

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/10
   زنگ مهارت زندگی/احوالپرسی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/08/07
123456