امروز : 30 دي 1397
 
   جمله نویسی با کلمه ی مادر با استفاده از خمیربازی/مادر دوستت دارم

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/14
   بازی های آموزشی در کارگاه فارسی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/13
   زیبانویسی همزمان با تدریس نشانه ی «ر» با جایزه های ثمینا اوشیب نتاج

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/11
   تولد آوینا ابراهیمی در کلاس / خمیر بازی عدد7

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/11
   تدریس نشانه ت با همکاری آندیا اتفاق دوست(جایزه تل)/ساخت کلمات جدید

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/09
   انجام املا توسط بچه ها بر روی تخته های وایت برد فردی در کلاس

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/06
   درس مهارت های زندگی با حضور خانم بهداشت در کلاس با موضوع پاکیزگی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/06
   زنگ هنر/وسایل بهداشت فردی مرتبط با درس علوم با ابزار مداد رنگی و کاغذ رنگی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/06
   تدریس نشانه ی او-و با جایزه های الینا ابراهیمیان

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/05
   جعبه ی بازیافت و توجیح آن در کلاس برای جمع آوری درب بطری ها و باتری های مستهلک

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/09/05
12345678