امروز : 02 ارديبهشت 1398
 
   جشن اسم النا، الینا و آلیناز عزیزم

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1398/12/08
   گردو بازی برای آموزش نشانه ی گ با همکاری ترنم عزیز و آموزش نشانه ی پ با همکاری آندیای عزیزم

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1398/09/28
   تدریس نشانه ی اِ با همکاری تامیلای عزیز/ نگاهی به زنگ زیبا نویسی

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1398/09/25
   تدریس نشانه ی اِبا همکاری تامیلای عزیز
   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1398/01/22
   جشن اسم و جایزه های نشانه

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/12/20
   جشن اسم مهرانا عزیز،آیلین عزیز و مهتاب عزیزم

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/12/20
   کارگاه ریاضی/ برگزاری نمایشگاه کتاب در کلاس/جشن اسم همتای عزیز

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/12/16
   انجام بازی های مختلف برای تعمیق یادگیری در و استثنا

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/12/10
   انجام آزمایش های مختلف با حضور آقای نصیرایی/ تدریس نشانه ی چ با همکاری آندیای عزیز

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/12/06
   آموزش نشانه های فارسی با همکاری هدیه زهرا جانقلی پور،کتایون جعفریان و النا علی شریفی عزیزم

   ارسال شده توسط   افسانه قاسمی  در مورخ   1397/12/05
12345678910...