امروز : 02 ارديبهشت 1398
 
   کارگاه فارسی ( صندلی صمیمیت -پانتومیم -
   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/29
   کارگاه فارسی ( صندلی صمیمیت -پانتومیم - و اجرای نمایش )

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/10
   آزمایشگاه علوم (آشنایی با ابزار موجود در آزمایشگاه)

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/09
   تجلیل از مادر بزرگ عزیز به مناسبت روز جهانی سالمندان

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/09
   اولین کلاس کارگاهی خانم مشاور (مثبت اندیشی)

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/07
   ریاضی (شروع عدد نویسی)

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/07
   آزمایش تاثیر اشکال مختلف حباب ساز در شکل حباب خارج شده

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/07
   قرار دادن گلدان در حیاط مدرسه جهت نگهداری بهتر

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/07
   حضور مدیریت محترم در کلاس و تبریک آغاز بهار علم و دانش و مهارت به دانش آموزان

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/01
   پخش شکلات در کلاس توسط الناز جان در کلاس به دلیل باز گشایی مدرسه

   ارسال شده توسط   بتول جلالیان  در مورخ   1397/07/01
12