امروز : 30 دي 1397
 
    آزمایش علوم (ساخت قطب نما در کلاس )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/23
   آزمایش علوم (ساخت آهنربای الکتریکی )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/23
    مدرسه شاد ( تولد یسنای عزیز )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/23
    مدرسه شاد ( تولد دیانای عزیز )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/23
    آشتی با کتاب ( کتاب خوانی در کلاس )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/23
   برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت زادروز محمد علی جمالزاده

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/23
    شهادت بزرگ مرد تاریخ ایران امیر کبیر

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/22
    روز پرستار

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/22
   آزمایش های جالب (نحات یخ با نخ )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/19
    آزمایش جالب ( نارنگی عجیب وغریب )

   ارسال شده توسط   نعیمه خاکستریان  در مورخ   1397/10/19
12345678910...