امروز : 12 خرداد 1399
 
   آزمایش مربوط به فصل گیاهان

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/11/07
   آموزش یکی و ده تایی

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/11/07
   شروع کتاب خوانی کلاس اولی ها در کارگاه فارسی

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/11/07
   زنگ علوم : استفاده ازمیکروسکوپ_بزرگ نمایی اشیامختلف

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
   جشن اسم بنیتا جون

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
   پرنسس صدای ءچهارشکلی صباجون

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
   املاموشکی

هدف: افزایش مهارت خوانداری-آموزش همراه بازی جهت افزایش علاقه به خواندن ونوشتن

 

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
   جشن اسم تسنیم جون

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
   تدریس درس ز (سرباز و رزمنده)

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
   یوگای کودکان

ریلکسیشن_مراقبه با تنفس

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1398/10/06
12345678910...