امروز : 24 ابان 1397
 
   آزمایش زیرآبی.روآبی*نارنگی با جلیقه نجات و بی جلیقه نجات*آزمایشگاه و توضیح اندام ها وحواس*خداحافظی ب

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/25
   معرفی حواس*استفاده از خط بریل دست ساز*تمرین قبل و بعدبصورت عینی

معرفی حواس*استفاده از خط بریل دست ساز*تمرین قبل و بعدبصورت عینی

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/23
   تدریس گوشه با استفاده از میله مغناتیسی*آموزش چوب خط وگوشه و لبه*کارگاه ریاضی بازی باشکل ساز

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/21
   جشن قرآن

جشن قرآن

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/18
   شعبده بازی روزهای چهارشنبه*جشن قران*آموزش نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی

شعبده بازی روزهای چهارشنبه*جشن قران*آموزش نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/18
   کارگاه علوم و مشاهده گوجه فرنگی*کارگاه فارسی ومهارت اجتماعی*زنگ علوم درحیاط مدرسه

کارگاه علوم و مشاهده گوجه فرنگی*کارگاه فارسی ومهارت اجتماعی*زنگ علوم درحیاط مدرسه

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/15
   روز جهانی تخم مرغ*کشیدن سایه وتوجه به جهت تابش*زنگ علوم باگچ وتخته سیاه

روز جهانی تخم مرغ*کشیدن سایه وتوجه به جهت تابش*زنگ علوم باگچ وتخته سیاه

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/14
   مفهوم افزایش وکاهش*آشنایی باصورت فلکی*شعبده بازی

مفهوم افزایش وکاهش*آشنایی باصورت فلکی*شعبده بازی

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/11
   میزبان مامان بزرگ عزیز به مناسبت روزسالمند*نمایش چراغ راهنما*کتابخانه وخواندن داستان

میزبان مامان بزرگ عزیز به مناسبت روزسالمند*نمایش چراغ راهنما*کتابخانه وخواندن داستان

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/09
   تمرین سودوکو (شانه تخم مرغ وچینه *روی تخته بصورت بازی و کار گروهی) *خداحافظی با دندون شیری پروا جون

تمرین سودوکو با (شانه تخم مرغ وچینه *روی تخته بصورت بازی و کار گروهی) *خداحافظی با دندون شیری پروا جون

   ارسال شده توسط   مهسا ممشلی  در مورخ   1397/07/08
123456