امروز : 27 ابان 1398
 
   مراسم صبحگاهی

      

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/08/07
   جشن قران

      

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/08/07
   اموزش مشاهده ی دقیق و یادداشت برداری

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/07/19
   ساخت عدد دو رقمی با کارت

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/07/19
   جدول ارزش مکانی

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/07/19
   دست ورزی

          

 

                                                    

 

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/07/12
   کار گروهی داستان خوانی

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1398/07/12
   مسابقه ماشین بادکنکی در حیاط مدرسه و بیان مشکلات ان

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1397/11/05
   درست کردن پوسترهایی برای استفاده از سوخت

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1397/11/05
   جشن شب یلدا

   ارسال شده توسط   فرح صادقی  در مورخ   1397/10/14
1234567