انجمن اولیا و مربیان مدرسه همواره به عنوان نهاد مردمی تاثیرگذار، مورد توجه بوده و با ایفای نقش موثر و فعالیت های هدفمند، ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان را فراهم می نماید.

 

برای دستیابی به اهداف بالا دبستان مهرگان جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 1402/07/25 با تقویت تعامل هدفمند با خانواده ها اقدام به تشکیل انجمن اولیا و مربیان کرد. تا با تقویت اعتماد، باور خانواده ها، تصمیم گیری و تصمیم سازی فعالیت های تربیتی و آموزشی مدرسه در ساحت های شش گانه تربیت صورت گیرد.

اعضای انجمن دبستان مهرگان 

  1. آقای منان محمدیاری رئیس انجمن 
  2. خانم بهاره روانبخش نائب رئیس
  3. خانم زینب درچمن دبیر انجمن