انجمن اولیا و مربیان

این انجمن همواره به عنوان نهاد مردمی تاثیرگذار، مورد توجه بوده و با ایفای نقش موثر و فعالیت های هدفمند ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و پرورشی دانش آموزان را فراهم می نماید، که باتوجه به رویکرد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جهت تقویت تعامل هدفمند میان خانواده ها، مدرسه تشکیل می گردند.

در این راستا مدرسه مهرگان بابل هم به منظور تقویت همکاری، مشارکت و افزایش نقش خانواده ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی برای تحقق اهداف مدرسه و ارتقای کیفیت فعالیت های تربیتی مدرسه در ساحت های شش گانه تربیت و گسترش ارتباط بین خانه و مدرسه جلسات انجمن را برگزار می نماید.

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 401-400  در حیاط دبستان مهرگان برگزار شد. در ابتدا جلسه مدیریت دبستان خانم دکتر هژبری ضمن خوش آمد گویی ، وظایف پانزده گانه انجمن را برای حاضرین قرائت کردند.در ادامه رئیس انجمن سال گذشته گزارش کوتاهی از عملکرد سال گذشته انجمن ارائه دادند . سپس انتخابات با معرفی کاندیدها انجام شد که پس از شمارش آرا افراد زیر به ترتیب منتخب معرفی شدند

 1. آقای دکتر مسعود قاسمی که با کسب بالاترین رای رئیس انجمن 
 2. خانم منیره پروانه نائب رئیس
 3. خانم عاطفه بلبلی دبیر انجمن
 4. خانم گیلانی فر
 5. خانم جعفری
 6. آقای یوسف زاده
 7. خانم مدرس
 8. خانم حاج اکبری
 9. خانم رمضانپور
 10. آقای حقانی
 11. خانم اکبرنژاد
 12. خانم قربان نیا
 13. خانم روحانی
 14. خانم میرزایی پور
 15. آقای ابراهیم نژاد
 16. خانم صفحی
 17. خانم صحفی
 18. خانم مطلبی
 19. خانم منیری
 20. آقای رجبی
 21. آقای کاردگر
 22. خانم محمدیان
 23. آقای امامی
 24. خانم حسن زاده
 25. آقای علیپور
 26. خانم حسین زاده
 27. خانم فلاحتی
 28. خانم حسن زاده
 29. خانم پوردادش
 30. خانم حسن پور
 31. خانم لطیفی
 32. خانم ثالث