چارت سازمانی مهرگان

گروه : مدیریت

نام :عذرابیگم هژبری

سمت : موسس و مدیر

تحصیلات: دکتری

گروه : معاونت

نام: مژگان امین نیا

سمت: معاون آموزشی
تحصیلات: فوق لیسانس

نام: فاطمه حیدری فرد
سمت: معاون آموزشی
تحصیلات: فوق لیسانس

نام: اعظم فلاح

سمت: معاون پرورشی

تحصیلات: لیسانس

نام: آرزو کاظمی 

 سمت: معاون فناوری 

 تحصیلات: لیسانس

نام: مژگان باقریان

 سمت: معاون مالی

 تحصیلات: لیسانس

گروه : بهداشت

نام: مریم بیگم هژبری

سمت: مربی بهداشت
تحصیلات: لیسانس

نام: آناهیتا جانی وندی

سمت: مربی بهداشت

تحصیلات: لیسانس

گروه : کادر اداری

نام: سیده آتنا میربابایی

سمت: مسئول کامپیوتر
تحصیلات: لیسانس

نام: مریم باقریان
سمت: اجرایی
تحصیلات: لیسانس

 

نام: شیما خلیل پور

سمت: واحد استودیو
تحصیلات: لیسانس

 

نام: شیوا سالیانی

سمت: مشاور
تحصیلات:  فوق لیسانس

 

نام: زهرا اسماعیلی

سمت: اجرایی
تحصیلات: فوق لیسانس

نام: عذرا حسینی

سمت: مربی پرورشی
تحصیلات: لیسانس

گروه : معلمان

نام: منیژه طالبیان

سمت: مربی پیش دبستان
تحصیلات: لیسانس

نام: کیمیا عسگری

سمت: مربی پیش دبستان
تحصیلات: لیسانس

نام: مریم حسین زاده

سمت: مربی پیش دبستان
تحصیلات: لیسانس

نام: زهره عبدالحسینی

 سمت: معلم پایه اول

تحصیلات: لیسانس

نام: الهام شیخ زاده 

 سمت: معلم پایه اول تحصیلات: لیسانس

نام: افسانه قاسمی

سمت: معلم پایه اول
تحصیلات: فوق لیسانس

نام: زهره باقری

سمت: معلم پایه دوم
تحصیلات: لیسانس

نام: مهرانه اولادی         

سمت: معلم پایه دوم

 تحصیلات: لیسانس 

نام: مریم ودودی                 سمت: معلم پایه دوم تحصیلات: فوق لیسانس

نام: طاهره صالحی                 سمت: معلم پایه دوم

تحصیلات: فوق لیسانس

نام: نورآسا صفری     

سمت: معلم پایه سوم  

تحصیلات: لیسانس

نام: فهیمه احضاری نیا

سمت: معلم پایه سوم
تحصیلات: لیسانس

نام: زهرا روان بخش

سمت: معلم پایه سوم

تحصیلات: لیسانس

نام: فاطمه بابایی     

سمت: معلم پایه سوم تحصیلات: فوق لیسانس

نام: زینب نبی زاده

سمت: معلم پایه چهارم تحصیلات: لیسانس

نام: آیدا عزیزی

سمت: معلم پایه چهارم
تحصیلات: فوق لیسانس

نام: فاطمه حصیری

 سمت: معلم پایه چهارم   تحصیلات: لیسانس

نام: فتیحه فراهانی

  سمت: معلم پایه چهارم   تحصیلات: لیسانس

نام: فاطمه آزادیان

سمت: معلم پایه پنجم
تحصیلات: لیسانس

نام: فاطمه آخوندی

سمت: معلم پایه پنجم
تحصیلات: لیسانس

نام: صدیقه سید مومنی

سمت: معلم پایه پنجم
تحصیلات: لیسانس

نام: نیلوفر شهریارپور

سمت: معلم پایه پنجم
تحصیلات: لیسانس

نام: معصومه رجب نژاد

سمت: معلم پایه ششم
تحصیلات: لیسانس

نام: مانیا معتقدی

سمت: معلم پایه ششم
تحصیلات: لیسانس

نام: مژگان جعفری

سمت: معلم پایه ششم
تحصیلات: لیسانس

گروه : معلمان ساعتی

نام: فاطمه حسن نیا

سمت: معلم ادبیات فارسی
تحصیلات: فوق لیسانس

نام: سیده مهجبین حسینی سمت: مربی مهارت زندگی تحصیلات: لیسانس

نام: عاطفه رستم تبار

سمت: مربی تربیت بدنی
تحصیلات: لیسانس

نام: سمیه افروزه 

سمت: مربی تربیت بدنیتحصیلات: لیسانس

 

نام: حمیکه شکراله پور

سمت: مربی کارگاه ها

تحصیلات: لیسانس

نام: سمیه موقر

سمت: مربی هنر

تحصیلات: لیسانس

نام: دنیا قاضی زاده

سمت: مربی هنر

تحصیلات: لیسانس

گروه : خدمات

نام: سارا محمودپور

سمت: خدماتی
تحصیلات: دیپلم

نام: فاطمه عزیزی

سمت: خدماتی
تحصیلات: دیپلم

نام: ملوک آقالری

سمت: خدماتی
تحصیلات: دیپلم