مارس 16, 2024

کسب رتبه ی دوم در مسابقه تئاتردرمرحله ی شهرستانی

کسب رتبه ی دوم در مسابقه تئاتر درمرحله ی شهرستانی توسط دانش آموزان مهرگانی
مارس 16, 2024

کسب رتبه ی اول در مسابقه سرود درمرحله ی شهرستانی

کسب رتبه ی اول در مسابقه سرود درمرحله ی شهرستانی توسط دانش آموزان مهرگانی
مارس 16, 2024

برگزاری جشن بدون کیف و کتاب

جشن بدون کیف و کتاب به منظور خاطره ای شاد و ماندگار،حس نشاط و پویایی بین دانش آموزان دبستان برگزار شد. در این روز دانش آموزان […]
فوریه 20, 2024

اردوی جُنگ مهمانی جوانه ها

اردوی جُنگ مهمانی جوانه ها دانش آموزان پایه های پیش دبستان،اول و دوم روز دوشنبه 1402/11/30 در کانون امام خمینی
فوریه 14, 2024

بازدید دانش آموزان از دانشگاه علوم پزشکی و تماشای تئاتر گرو فالو

فوریه 13, 2024

دعوت از خانم دکتر سعیدی

روز دوشنبه 1402/11/23 دبستان مهرگان میزبان خانم دکتر نازنین سعیدی زندی بودند تا در مورد عملکرد دستگاه گوارش،کلیه ها و قلب برای دانش آموزان صحبت نمودند.
فوریه 5, 2024

برگزاری جشن انقلاب

جشن انقلاب در حیاط دبستان با حضور پر شور دانش آموزان برگزار شد. در این جشن زنگ انقلاب توسط یکی از دانش آموزان نواخته شد و […]
فوریه 5, 2024

همایش معلم پیشرو در مدارس آینده

روز پنجشنبه مورخ  1402/11/12 همایشی با عنوان معلم پیشرو در مدارس آینده به میزبانی دبستان مهرگان در سالن همایش برگزار شد.
فوریه 4, 2024

نشست اعضای انجمن اولیا با معلمان

روز شنبه مورخ 1402/11/14 اعضای انجمن اولیا نشست صمیمی با معلم ها در جلسه شورای معلمان داشتند و در مورد مسائل آموزشی و پرورشی دبستان باهم […]