اکتبر 4, 2022

جلسه آموزش خانواده پایه ششم

اولین جلسه آموزش خانواده پایه ششم در تاریخ 401/07/11  در سالن همایش برگزار شد. خانم دکتر هژبری پس از خیر مقدم به اولیا،برنامه های مختلف مدرسه […]